توسط
منتشر شده

چه زماني بايد مسواك خود را عوض نماييم؟

بعد چه مدت تعویض مسواک لازم هست؟ زمانی که  موهاي مسواك بدفرم و ساييده می شود، لازم است مسواك  تعویض شود. مسواك قدیمی دارای الياف كج و بد شكل نه تنها باعث  تمیزی دندان نمی شود ، بلكه با داشتن [...]