توسط
منتشر شده

معاینه دندان

فکر کردن در مورد روندی که قرار است در طول معاینه دندانپزشکی انجام شود، باعث اضطراب برخی می شود. به گزارش مراکز کنترل و پیشگیری بیماری ۴۰ درصد از بزرگسالان و ۲۰ درصد از کودکان به طور منظم به [...]