قالب گیری

توسط
در دندانپزشکی, مواد

هدف از قالب گیری در ایمپلنتولوژی انتقال موقعیت ایمپلنت (یا اباتمنت) به صورت صحیح از دهان به لابراتوار است تا کار های لابراتواری جهت ساخت پروتز نهایی بیمار به درستی انجام شوند.

تری(tray) های قالب گیری

تری های قالبگیری به منظور به دست آوردن یک تجسم مناسب و دقیق از ناحیه مورد نظر طراحی شده اند. نوع تری انتخاب شده به دو عامل بستگی دارد :

 1. اولویت کاری دندانپزشک
 2. بدست آوردن نتیجه دقیق تر برای درمان

انواع tray های قالب گیری از نظر شکل:

 1.    Quadrant tray:پوشش نیمی از قوس فک
 2.    Section tray: پوشش دندان های قدامی
 3.    Full arch tray: پوشش قوس کامل فک

 

 

انواع tray های قالب گیری از نظر عملکرد:

 1. تری فلزی که برای قالبگیری اولیه استفاده می شود.
 2. تری فلزی صاف که برای قالبگیری با هیدروکلوئید برگشت پذیر استفاده می شود.
 3. تری دارای حفره که برای قالبگری اولیه و نهایی استفاده می شود.
 4. تری Gauze که برای ثبت بایت استفاده می شود.
 5. تری Triple که برای قالبگیری نهایی و ثبت بایت همزمان استفاده می شود.
 6.  تری آکریلی اختصاصی که برای قالبگیری نهایی برای پروتز ثابت و متحرک استفاده می شود.
 7. تری وکیوم اختصاصی که برای سفید کردن دندان ها و روکش موقت استفاده می شود.

 

انواع قالب گیری:

-قالبگیری اولیه

قالب گیری اولیه برای موارد زیر استفاده می گردد:

 1. مدل تشخیصی
 2. تری های اختصاصی
 3. روکش موقت
 4. ارتودونسی
 5. مدل درمان و سابقه درمان

– قالبگیری نهایی

جزئیات دقیق ساختار بافت و دندان را برای تکنسین لابرتوار در بحث ایجاد ترمیم نشان می دهد.

– ثبت اکلوزال (بایت)

هنگام بستن دندان ها (بایت)، رابطه ی اکلوزالی دندان های ماگزیلاری و فک پایین را تولید می کند.

سازه گچی تشخیصی:

مدلی که از قالبگیری به دست می آید،سازه گچی تشخیصی است.

مدل گچی، زمانی کاربرد دارد که مقاومت و ابعاد مدل مهم  نیست،اما به علت شباهتی که به محیط داخل دهان دارد، برای تشخیص و کار در لابراتوار عالی است.

Private-study-model-open_1_large

 

مطالب مشابه

نظرات