آدرس، کرج، خیابان درختی، بین میدان مادر و سه راه تهران، ساختمان دریای نور، طبقه۲، واحد۸
۰۲۶۳۳۵۲۴۴۳۰
info@nazaridental.com
www.nazaridental.com